Organizatorem Festynu jest Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Festyn skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Stargard.

Głównym celem festynu jest integracja istniejących na terenie Stargardu organizacji pozarządowych oraz prezentacja i promocja ich działalności wśród mieszkańców miasta. Celem dodatkowym jest pozyskanie nowych członków, aktywizacja środowiska.

Festyn planowany jest na 8 września 2024r.
Odbędzie się w parku przyległym do Domu Kultury Kolejarza w godz. 12.00 -17.00.