W trakcie warsztatów omówiona zostanie oferta z uwzględnieniem jej powiązań z umową o dofinansowanie oraz sprawozdaniem. Dodatkowo przedstawiony zostanie temat planowania projektów  (analiza zasobów własnych, analiza potrzeb odbiorców itp.), zarządzania projektami oraz logika projektowa. Ponadto będzie czas na samodzielne tworzenie przez uczestników (indywidualne lub w grupach) wybranych elementów projektów i ich wspólne omówienie.

Warsztaty poprowadzi Pan Łukasz Cieśliński.