Harcerze dzielnie pomagają potrzebującym ale i o nich również pomyślano.  W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego
i współpracy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do stargardzkiego hufca trafiły środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla wolontariuszy ZHP, które posłużą osobom pełniącym służbę w czasie pandemii. Oprócz maseczek, rękawiczek, preparatu dezynfekującego otrzymali również materiały edukacyjne dotyczące zagrożenia epidemicznego
i informacje o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży.

Wyposażeni wolontariusze są gotowi do działania i działają!