Wykaz organizacji

Dokonaliśmy podziału organizacji na poszczególne kategorie oraz oznaczyliśmy je kolorem dla lepszej identyfikacji.