Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych promując nasze lokalne organizacje pozarządowe posiadające status opp uruchamia dyżury specjalisty ds. finansowych, który nieodpłatnie wypełni Państwu PIT. Warunkiem jednak będzie przekazanie 1% na rzecz lokalnej organizacji opp.

Dyżury specjalisty będą prowadzone w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17 w dniach:

17 marca 2018 r. (sobota) w godz. 12:00 – 16:00.

21 marca 2018 r. (środa) w godz. 16:30 – 20:00

24 marca 2018 r. (sobota) w godz. 12:00 – 16:00

Pamiętajmy, że liczy się każda złotówka.

Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dostępny jest na stronie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.