Jej uczestnikami są również przedstawiciele naszego miasta.

Nowy skład Rady IV kadencji 2019 – 2022:

1. spośród przedstawicielek/przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych do Rady weszli:

1) Abramowicz Elżbieta – Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin;
2) Cieśliński Łukasz – Pracownia Pozarządowa, Koszalin;
3) Gilewska Eliza Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Szczecin;
4) Giza Ewa – Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, Kołobrzeg;
5) Łukomska – Dziedzic Anna – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Szczecin;
6) Maciejewska Agnieszka – Stowarzyszenie AMBER, Kołobrzeg;
7) Olejnik – Czerwonka Irmina – Miejski Klub Sportowy „Drawa”, Drawno;
8) Piszcz Katarzyna – Kamienica 1 – Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia, Szczecin;
9) Radziwonowicz Roman – Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie;
10) Stankiewicz Marek – Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie;
11) Szczeglik Barbara – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Kołobrzegu;

2. spośród przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady weszli:

1) Kalina Teresa – radna Województwa Zachodniopomorskiego;
2) Kustosz Olgierd – radny Województwa Zachodniopomorskiego;
3) Przepióra Marcin – radny Województwa Zachodniopomorskiego;
4) Rogowski Ireneusz – radny Województwa Zachodniopomorskiego;

3. Przedstawicielem Wojewody Zachodniopomorskiego w Radzie jest pan Marek Chabior.

4. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Radzie reprezentują:

1) Fate Shivan – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ;
2) Gorzałczyńska – Koczkodaj Małgorzata – dyrektorka Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego WZ;
3) Kotlęga Jerzy – pełnomocnik marszałka ds. oświaty;
4) Pieczyńska Magdalena  – kierowniczka Biura ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ.