Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na szkolenie pn.: ,,Zasady ochrony danych osobowych w organizacjach pożytku publicznego w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”, które odbędzie się 15 grudnia br. o godz. 12:00 w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17.

Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (może być elektronicznie) i odesłanie go na adres e-mail: a.maslocha@um.stargard.pl

Zgłaszać się należy do 14 grudnia br.