Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie zaprasza Osoby i Stowarzyszenia działające na rzecz Osób z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na rzecz planowanej modernizacji zabytkowej Kolegiaty pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie – Pomnika Historii Prezydenta RP.

Przedmiotem konsultacji są działanie planowane do podjęcia przez Kolegiatę pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie w celu ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez działania renowacyjne i konserwatorskie.

Planowany cel działań: podniesienie jej atrakcyjności turystycznej. Celem konsultacji jest wysłuchanie głosu różnych grup interesariuszy w tej sprawie.

Konsultacje odbędą się w Domu Kultury Kolejarza ul. Szczecińska 17  w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa 27 lutego 2024 r. o godz. 16.30.