Prawo

Uchwała Nr XLII/482/10
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XLII/483/10
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XLV/504/10
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 października 2010 r.

Uchwała Nr VI/80/2011
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 188/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr XV/177/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 89/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 24 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XIV/150/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XLIV/478/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr XLV/504/2010
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 października 2010 r.