Rada Działalności Pożytku Publicznego

Program Współpracy Miasta Stargard z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024

III kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 274/2022
Prezydenta Miasta Stargard z dnia 14 września 2022 r.

Uchwała Nr 1/2022
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie

Uchwała Nr 2/2022
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyłonienia członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie do Rady ds. Strategii Stargard 2030

Uchwała Nr 3/2022
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyłonienia członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Stargard za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.

Uchwała Nr 4/2022
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie.

Uchwała Nr 5/2022
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyboru członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie do składu Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Protokół nr 1/2022 z 2 listopada 2022 r.
z pierwszego posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie.

Protokół nr 2/2022 z 15 listopada 2022 r.
z drugiego posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie.

Protokół nr 3/2022 z 2 grudnia 2022 r.
z trzeciego posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie.

II kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 121/2019
Prezydenta Miasta Stargard z dnia 28 marca 2019

Uchwała Nr 1/2019
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Protokół
z pierwszego posiedzenia Miejskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji w Stargardzie z dnia 15 kwietnia 2019 r.

I kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 89/2016
Prezydenta Miasta Stargard z dnia 24 lutego 2016

Protokół
z pierwszego posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 7 marca 2016 r.

Uchwała Nr 1/2016
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 7 marca 2016 r.

Uchwała Nr 2/2016
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 7 marca 2016 r.