Wykaz stargardzkich organizacji pozarządowych

Kultura

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie

Fundacja „Nasza Kolegiata”

Stowarzyszenie Jazz West Pomerania”

Stowarzyszenie Artystyczne B-Moll

Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel

Stowarzyszenie „Omne Verbum”

Fundacja Camerata Stargard

Kuźnia możliwości