Wykaz stargardzkich organizacji pozarządowych

Pozostałe

Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Stargardzie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Kiczarowie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Koło PZW Nr 45 w Stargardzie

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Oddziału Stargard

Stowarzyszenie Miłośników Ogrodów

(Uwaga: Dane organizacji są w trakcie uzupełniania)