Wykaz stargardzkich organizacji pozarządowych

Polityka społeczna

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością „Godna Przyszłość”

Centrum Polskich Mediacji

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Stargard

Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Stargardzie

Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA”

Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek z Dziećmi

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Ireny Sendler 

Stowarzyszenie Potrzebny Dom

Stowarzyszenie Progress

Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Stargardzie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie

Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny w Stargardzie

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 20 w Stargardzie

Stowarzyszenie EDUKACJA – ZDROWIE – AKTYWNOŚĆ

Fundacja „Cegiełka”

Fundacja Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”

Liga Powiatu Stargardzkiego

Obywatelski Ruch Obrony Praw Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych RP

Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących

Stowarzyszenie Blok Inicjatyw Obywatelskich w Stargardzie

Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów Policyjnych Koło nr 13 w Stargardzie

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona, Koło Terenowe Stargard

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie, Oddział Rejonowy w Stargardzie

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Stargardzie

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Stargardzie

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Stargardzie

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Stargardzie

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 19 w Stargardzie

Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM

Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnym

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski, Koło nr 1 w Stargardzie

Stowarzyszenie Weteranów Polskiego Kontyngentu Wojskowego Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży 1992-1993 „ZABUJANI W KAMBODŻY”

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa

Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
Rejon Stargard Nr 11

International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Region IPA – Stargard Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie

Stargardzkie Stowarzyszenie Jednak Można

Liga Kobiet Polskich, Oddział Terenowy w Stargardzie

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem

Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Stowarzyszenie „Misja Dobra Nowina”

Poznaj swoje prawa